Kristina Collén

Jag är socionom sedan 33 år tillbaka. Genom åren har jag intresserat mig för människor där livet trasslar till sig på olika sätt, exempelvis pga. funktionshinder. Jag arbetar med kunskapsspridning för att mötet mellan människor ska underlättas, att miljön och bemötandet anpassas till människor som har specifika svårigheter.

Jag vill verka för att lyfta upp och vidareutveckla människors styrkor. Jag har en övertygelse om att om vi inte tar bättre vara på alla människors resurser så blir världen tråkigare. Vi behöver människor med olika funktionsvariationer, de som exempelvis tänker utanför boxen eller enbart med hjärtat. 

@kristinacollen

Aktuellt

Böcker

Min mamma bor under en sten

min-mamma-bor-under-en-sten
Hemma hos Siri är det bråkigt. Hon tycker att det låter som när det åskar och blixtrar. Siri tar sitt gosedjur Dino i handen, och så börjar de gå. Tillsammans tar de sig ut i det okända för att hitta stenen där mamma bor.

På vägen möter de märkliga varelser. En del är onda, andra snälla. Vem ska Siri våga lita på?

Min mamma bor under en sten handlar om starka känslor och sorg. Om när vuxenvärlden sviker och om att ha mist en förälder. Den handlar också om äventyr, att ge sig ut i ett fantasilandskap och upptäcka att världen inte alltid är en snäll plats att leva på, men att det också finns hjälp att få.
kristina collén
emmelie salomonsson

POJKEN I TORNET

Pojken i tornet
Lydia, som ska börja höstterminens sjätte klass, lämnas ofta ensam hemma. Föräldrarna är upptagna med att få ordning på den två år äldre brodern Filips ofta uppblossande astma. Cecilia, Lydias bästa vän, har huset fullt av småsyskon. Tillsammans bestämmer de sig de båda vännerna för att hitta på något kul. Av en tillfällighet hittar de ett upprop om teatergruppen Lyktan som söker nya medlemmar. Detta blir upptakten till en annorlunda och omvälvande termin för dem båda.

Medan Cecilia snabbt hittar nya kompisar på teatern, lämnas Lydia alltmer ensam. Det viskas om ett teaterspöke som härjar på teatern, samtidigt som Lydias rollkaraktär börjar få mystiska meddelanden. I samband med att höstmörkret sänks, börjar en ny varm vänskap spira på den gamla teatern och Lydia upptäcker en inre styrka hon aldrig tidigare känt.

Boken behandlar den ofta tunna gränsen mellan barndom och tonår. Om de starka känslor som uppstår när vänner sviker och upplevelsen att vara helt ensam med dessa känslor. Men också om kraften och gemenskapen i äkta vänskap och i att spela teater
kristina collén

MIKA OCH MILLE - DEN MAGISKA MOBILEN

Mika och hunden Mille är bästa vänner. En dag hittar de en gammal mobil. Det visar sig vara en magisk mobil som skickar iväg Mika och Mille på viktiga uppdrag. Med hjälp av mobilen får de prova på olika spännande yrken och lyckas rädda livet på både kaninen Teddy och en liten kattunge.

Boken vänder sig till barn i alla åldrar, men främst till barn mellan 3 och 6 år. Boken är tänkt som den första i en serie med olika yrken och spännande uppdrag för Mika och Mille, och ges ut av Idus förlag.

Kontakta oss för mer information.

kristina collén
emmelie salomonsson

[...] När hon (Mika) tröttnat säger hon plötsligt till Mille att de skall leta skatter i skogen, väl där finner hon en magisk mobil. [...] Här sugs Mika och Mille in i en fantasivärld; den första de hjälper är den sjuka kaninen Teddy, de bakar också bullar och släcker bränder, och räddar en katt. Slitigt och mycket att stå i för Mika och samtidigt får läsarna en inblick i några professioner. Framför allt är det fartfyllda uppslag där mycket händer, illustratören Emmelie Salomonsson lyckas skapa ett tilltalande tempo och en rörelse i färgbilderna. Kristina Colléns språk är lättillgängligt, väl fungerande och dialogerna bidrar till dramatiken; men i stor utsträckning är det illustrationerna som bär upp berättelsen och flera av dem fungerar som stora små konstverk i sin egen rätt. Den magiska mobilen är en visuellt härlig historia tänkt som del i en serie.

Fredrik Wolf

BTJ-Recension

Den magiska mobilen är en spännande bok om Mika och hennes hund Milles äventyr. Språket flyter bra och det är lagom med text för att passa de flesta barn i en förskolegrupp i åldern 3-5 år. Illustrationerna är magiska, varma, charmiga och fulla av detaljer. Den magiska mobilen är ett fartfyllt och fantasifullt äventyr och fångade barnens intresse när jag läste den för några barn på förskolan.

@karinaskerinforfattare

Instagram

ALMA OCH FLYGHUNDEN OTTO

Det är ett kraftigt åskoväder i mormors skog när det plötsligt hörs ett högt brak. Har åskan slagit ner? Det visar sig vara ett alldeles speciellt flygplan som har kraschat. Ett plan som ska
visas upp på Flygets dag kommande lördag. Flygkapten Vera bryter benet i olyckan och kan inte vara till mycket hjälp. Det blir en kamp mot klockan. Ska finurliga Alma med två A, som i autism och ADHD, hitta den viktiga silvernyckeln och få planet flygklart i tid? Och vart har egentligen flyghunden Otto tagit vägen?

Boken är en fristående fortsättning på Alma och papegojmysteriet.

En fin, varm och väldig mysig berättelse om tjejen Alma med två A, som har autism och ADHD. Almas diagnos är skildrad på ett fint sätt som gör att hennes personligheter med superkraft gör henne till en tjej man vill hänga med. Mormor har en betydande roll i berättelserna och visar med mycket kärlek Alma hur speciell hon är. Ett annat mysigt inslag är den lilla figuren som bara Alma kan se, den lilla övernaturliga kraften hon ärvt efter sin gammelmorfar Ansgar.

bokprataren.blogspot.com

Blogg

Alma står inför en tidspress då planet på lördag ska vara en del av utställningen på Flygets dag! Under hela boken få vi fundera på om Alma kommer hinna, och boken har en härlig känsla av mysterium. En bok som funkar utmärkt för elever som själva börjar läsa, då den har en tydlig röd tråd som håller eleven intresserad. Då den också bryter mot normen där huvudkaraktären skildrar ett annat sätt att tänka och vara, sätter boken också igen en del tankar.

@naaz.klassrum

Instagram

ALMA OCH PAPEGOJMYSTERIET

Boken handlar om Alma som är 10 år och detektiv. Hon använder de färdigheter hon har pga sin autism och sin Adhd (npf) för att lösa kluriga mysterier. I boken blir hennes styrkor och strategier synliga, men också hennes svårigheter i förhållande till miljön samt hur bemötandet påverkar henne. Boken ger ett inifrånperspektiv och ett barnperspektiv på hur det är att leva med autism och Adhd.

I skrivandet av boken har jag samarbetat med flickor, kvinnor och föräldrar inom gruppen npf.

Bok nr 2 i Alma-serien; Alma och flyghunden Otto, utkommer i höst.

Alma och Papegojmysteriet blev teater i höst utav teatergruppen Awake Projects.

Längtar redan. Så tacksam för böcker som utan pekpinnar skriver om våra flickor, låter dem ta plats med all sin klurighet, klokhet, oro och i sin värld “vanlighet”. Att de äntligen får läsa och känna precis som jag utan att det är facklitteratur eller små foldrar från BUP, utan istället bilder riktade till dem. Tack! ♥

@flickperspektivet_adhd_autism

Instagram

Det känns verkligen som om författaren själv älskar något barn (eller numera vuxen) med autism och/eller ADHD för berättelsen har en bakomliggande dimension som känns både äkta och kärleksfull. Detta tillsammans med NPF-kompetens som också syns i texten! En bok som rekommenderas varmt för de flesta barn (och vuxna) att läsa. Antingen för egen igenkänning eller helt enkelt för att normalisera den mångfald och bredd som finns hos oss människor samt skapa förståelse för medmänniskor från olika håll.

@barnboksfamiljen

Instagram

KAPITLET RELATIONSKAPANDE KOMPONENTER I MÖTET MED PERSONER MED INTELEKTUELLA FUNKTIONSHINDER 

(I Relationer i socialt arbete – i gränslandet mellan profession och person)

i0mnlooszggtfr8o7afa

Bokens kapitel inrymmer både teoretiska fördjupningar och praktiska exempel och kan därför användas såväl inom utbildningar för socionomer och angränsande yrken som för praktiker på det sociala verksamhetsfältet. 

Syftet med mitt kapitel är att beskriva förutsättningarna för, och betydelsen av, sociala relationer för personer med intellektuella funktionshinder, framförallt mellan dem och professionella aktörer. I detta syfte ingår att beskriva hur den relationen kan utvecklas så att den gynnar personen med intellektuella funktionshinder och skapar förutsättningar för ökad integrering och delaktighet i samhället.

Projekt

  • almamodellen
  • vaff
  • läs med alma
  • sexualitet & relationer

Almamodellen

utveckling för en inkluderande skola

Almamodellen – utveckling för en inkluderande skola, är en utvecklingsmodell som är skapad som en social innovation, inom ramen för SoIL (Social Impact Lab), på Örebro universitet. Modellen utgår från barnboken Alma och papegojmysteriet (Idus förlag, 2018) som ger ett inifrånperspektiv och ett barnperspektiv på hur det är att leva med autism och ADHD. Boken behandlar styrkor och svårigheter, strategier och bemötande av flickor med npf, (neuropsykiatrisk problematik, såsom autism och ADHD).

Almamodellen fokuserar på flickor med npf, vänder sig till all personal på skolan och syftar till att utveckla skolmiljön så att den passar flickorna, ökar deras skolnärvaro och får dem att må psykiskt bättre. Forskning visar att flickor med npf inte upptäcks i tid, att de flesta insatser utgår ifrån pojkars behov och flickorna riskerar skolfrånvaro och psykisk ohälsa.

Almamodellen har tilldelats medel från Statens innovationsmyndighet Vinnovas utlysning ”Att utveckla och sprida en social innovation”, under maj 2019 till februari 2020.

Bilder

Länkar & Artiklar

Vinnova

Almamodellen har tilldelats medel från Statens innovationsmyndighet Vinnovas utlysning ”Att utveckla och sprida en social innovation”, under maj 2019 till februari 2020.

Linköping universitet

Specialpedagogisk uppsats om Almamodellen

Örebro Universitet

Örebro universitets hemsida ang boken och Almamodellen:

Specialpedagogik

Tidningen Specialpedagogik angående Almamodellen:

Social Impact Lab

SoIL - Social Impact Lab

Örebro Universitet

Ny bok, stöttning från Vinnova – och en teaterpjäs.

VAFF

Förvaltningen för funktionshindrade

Falkenberg, 2015-2019

Projektet var ett samarbete mellan Örebro universitet och Hallsbergs kommun och syftade till att identifiera, kartlägga och utveckla det pedagogiska innehållet i de olika aktiviteter som bedrevs inom aktuella LSS boenden och socialpsykiatrin. 

Kunskaps- och MetodUtvecklare (KMU) Kristina Collén höll i föreläsningar och seminarier inom projektet.

  Länkar & Artiklar

Vision

De anställda inom verksamheten för funktionshindrade i Hallsberg ska bli bättre på sina jobb. I ett samarbete med Örebro universitet utvecklas och finslipas arbetssätt som ska göra uppdraget tydligt och bättre anpassat till enskilda brukare.

Läs med Alma

Läsprojekt

Läsprojektet har startas av pedagoger runt om i landet som har identifierat ett behov av ett material för samtal med elever om olikheter, om att vi alla är olika och hur vi kan ta till vara våra olikheter.

Läsprojektet kommer att pågå under 2019 och 2020 och planeras att utmynna i ett handledningsmaterial för pedagoger.

Bilder

Sexualitet och relationer

utvecklingsprojekt för gymnasiesärskolan

Enligt skollagen ska elever med intellektuella funktionsnedsättningar få en utbildning som är anpassad till varje individs förutsättningar. Målet för projektet är att all personal; pedagoger, resurspersoner, elevhälsopersonal och ledningsfunktion inom gymnasiesärskolan ska kunna ta fram och utveckla metoder för att bedriva en sex- och samlevnadsundervisning som genomsyras av ett jämställt och medvetet förhållningssätt, och är hållbar över tid. Projektet avser föreläsningar och seminarier/workshops. Teman som funktionshinderkunskap, attityder och förhållningssätt, HBTQ-frågor, teorier och forskning relevanta för ämnet behandlas. Projektet genomförs på Alléskolan, Sydnärkes utbildningsförbund, under vår- och höstterminen 2019.

 Bilder

Länkar & Artiklar

Skolverket

Skolverkets stödmaterial om sex och samlevnadsundervisning i särskolan

Sexbyrån, UR Skola

Sexbyrån, en serie om kroppen, kärlek, relationer och sex som i första hand vänder sig till i elever i särskolans högstadie och gymnasium.

Utbildningar och föreläsningar

Jag har genomfört föreläsningar och utbildningssatsningar inom ramen för olika projekt, men också till behandlingshem för vuxna inom psykiatriområdet.

Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar och föreläsningar inom områden som kognition,
intellektuella funktionshinder, neuropsykiatriska funktionhinder, problemskapande beteende mm.

Jag är socionom och master i socialt arbete. Efter att ha arbetat som kurator inom Barn- och ungdomshabilitering, Vuxenhabilitering, skola och särskola under 24 års tid började jag år 2010 att arbeta som adjunkt på Örebro universitet, socialt arbete. Jag är kursansvarig för kursen Människans psykosociala utveckling och förändring, 30 hp inom ramen för socionomutbildningen. Jag är också kursansvarig för den fristående kursen Socialt arbete med personer med funktionshinder, 7,5 hp. Utöver detta genomför jag olika fristående föreläsningar såsom; Personer med funktionshinder och kognitiv svikt, Problemskapande beteende, Children with special needs and Disability mm.
Bilden nedan är från mitt bidrag på konferensen Social Work Education in Europe Challenging boundaries, promoting a sustainable future, i Paris 2017. Konferensen hölls av European Association of Schools of Social Work (EASSW).

Kontakta mig

Har du några frågor angående mitt arbete eller mina böcker?

Tveka inte att höra av dig! 

    Close Menu